December Readings

December 1  -  Hosea 3-6 / Revelation 1

December 2  -  Hosea 7, 8 / Psalms 137, 138

December 3  -  Hosea 9, 10 / Revelation 2

December 4 -  Hosea 11, 12 / Revelation 3

December 5  -  Hosea 13, 14 / Revelation 4

December 6  -  Joel 1, 2 / Psalm 139

December 7  -  Joel 3 / Revelation 5

December 8  -  Amos 1, 2 / Revelation 6

December 9  -  Amos 3, 4 / Psalms 140, 141

December 10  -  Amos 5, 6 / Revelation 7

December 11  -  Amos 7, 8 / Revelation 8

December 12  -  Amos 9 / Revelation 9

December 13  -  Obadiah 1 / Psalms 142, 143

December 14  -  Jonah 1, 2 / Revelation 10

December 15  -  Jonah 3, 4 / Revelation 11

December 16  -  Micah 1-3 / Psalm 144

December 17  -  Micah 4, 5 / Revelation 12

December 18  -  Micah 6, 7 / Revelation 13

December 19  -  Nahum 1-3 / Revelation 14

December 20  -  Habakkuk 1-3 / Psalm 145

December 21  -  Zephaniah 1-3 / Revelation 15

December 22  -  Haggai 1, 2 / Revelation 16

December 23  -  Zechariah 1, 2 / Psalms 146, 147

December 24  -  Zechariah 3, 4 / Revelation 17

December 25  -  Zechariah 5, 6 / Revelation 18

December 26  -  Zechariah  7, 8 / Revelation 19

December 27  -  Zechariah 9, 10 / Psalm 148

December 28  -  Zechariah 11, 12 / Revelation 20

December 29  -  Zechariah 13, 14 / Revelation 21

December 30  -  Malachi 1, 2 / Psalms 149, 150

December 31 - Malachi 3, 4 / Revelation 22

November Readings

November 1  -  Ezekiel 2, 3 / Psalms 119:97-120

November 2  -  Ezekiel 4, 5 / James 1

November 3  -  Ezekiel 6, 7 / James 2

November 4 -  Ezekiel 8, 9 / Psalm 119:121-144

November 5  -  Ezekiel  10, 11 / James 3

November 6  -  Ezekiel 12, 13 / James 4

November 7  -  Ezekiel 14, 15 / James 5

November 8  -  Ezekiel 16, 17 / Psalm 119:145-176

November 9  -  Ezekiel 18, 19 / 1 Peter 1

November 10  -  Ezekiel 20, 21 / 1 Peter 2

November 11  -  Ezekiel 22, 23 / Psalms 120-122

November 12  -  Ezekiel 24, 25 / 1 Peter 3

November 13  -  Ezekiel  26, 27 / 1 Peter 4

November 14  -  Ezekiel 28, 29 / 1 Peter 5

November 15  -  Ezekiel 30, 31 / Psalms 123-125

November 16  -  Ezekiel 32, 33 / 2 Peter 1

November 17  -  Ezekiel 34, 35 / 2 Peter 2

November 18  -  Ezekiel 36, 37 / Psalms 126-128

November 19  -  Ezekiel 38, 39 / 2 Peter 3

November 20  -  Ezekiel 40, 41 / 1 John 1

November 21  -  Ezekiel 42, 43 / 1 John 2

November 22  -  Ezekiel 44, 45 / Psalms 129-131

November 23  -  Ezekiel 46, 47 / 1 John 3

November 24  -  Ezekiel 48 / 1 John 4

November 25  -  Daniel 1-3 / Psalms 132-134

November 26  -  Daniel 4, 5 / 1 John 5

November  27  -  Daniel 6, 7 / 2 John 1

November 28  -  Daniel 8, 9 / 3 John 1

November 29  -  Daniel 10-12 / Psalms 135-136

November 30  -  Hosea 1, 2 / Jude

October Readings

October 1  -  Isaiah 61, 62 / Hebrews 12

October 2  -  Isaiah 63, 64 / Hebrews 13

October 3  -  Isaiah 65, 66 / John 1

October 4 -  Jeremiah 1, 2 / Psalms 112, 113

October 5  -  Jeremiah 3, 4 / John 2

October 6  -  Jeremiah 5, 6 / John 3

October 7  -  Jeremiah 7, 8 / Psalms 114, 115

October 8  -  Jeremiah 9, 10 / John 4

October 9  -  Jeremiah 11, 12 / John 5

October 10  -  Jeremiah 13, 14 / John 6

October 11  -  Jeremiah 15, 16 / Psalm 116

October 12  -  Jeremiah 17, 18 / John 7

October 13  -  Jeremiah 19, 20 / John 8

October 14  -  Jeremiah 21, 22 / Palms 117, 118

October 15  -  Jeremiah 23, 24 / John 9

October 16  -  Jeremiah 25, 26 / John 10

October 17  -  Jeremiah 27, 28 / John 11

October 18  -  Jeremiah 29-31 / Psalm 119:1-24

October 19  -  Jeremiah 32, 33 / John 12

October 20  -  Jeremiah 34, 35 / John 13

October 21  -  Jeremiah 36, 37 / Psalm 119:25-48

October 22  -  Jeremiah 38, 39 / John 14

October 23  -  Jeremiah 40, 41 / John 15

October 24  -  Jeremiah 42, 43 / John 16

October  25  -  Jeremiah 44-46 / Psalm 119:49-72

October 26  -  Jeremiah 47, 48 / John 17

October 27  -  Jeremiah 49, 50 / John 18

October 28  -  Jeremiah 51, 52 / Psalm 119:73-96

October 29  -  Lamentations 1, 2 / John 19

October 30  -  Lamentations 3-5 / John 20

October 31 - Ezekiel 1 / 1 John 21

September Readings

September 1  -  Song of Solomon 5, 6 / 1 Timothy 5

September 2  -  Song of Solomon 7, 8 / Psalms 99-101

September 3  -  Isaiah 1, 2 / 1 Timothy 6

September 4 -  Isaiah 3-5 / 2 Timothy 1

September 5  -  Isaiah 6, 7 / 2 Timothy 2

September 6  -  Isaiah 8, 9 / Psalm 102

September 7  -  Isaiah 10-12 / 2 Timothy 3

September 8  -  Isaiah 13, 14 / 2 Timothy 4

September 9  -  Isaiah 15, 16 / Psalm 103

September 10  -  Isaiah 17-20 / Titus 1

September 11  -  Isaiah 21, 22 / Titus 2

September 12  -  Isaiah 23, 24 / Titus 3

September 13  -  Isaiah 25, 26 / Psalm 104

September 14  -  Isaiah 27, 28 / Philemon

September 15  -  Isaiah 29, 20 / Hebrews 1

September 16  -  Isaiah 31, 32 / Psalm 105

September 17  -  Isaiah 33, 34 / Hebrews 2

September 18  -  Isaiah 35, 36 / Hebrews 3

September 19  -  Isaiah 37, 38 / Hebrews 4

September 20  -  Isaiah 39, 40 / Psalm 106

September 21  -  Isaiah 41, 42 / Hebrews 5

September 22  -  Isaiah 43, 44 / Hebrews 6

September 23  -  Isaiah 45, 46 / Psalm 107

September 24  -  Isaiah 47, 48 / Hebrews 7

September 25  -  Isaiah 49, 50 / Hebrews 8

September 26  -  Isaiah 51, 52 / Hebrews 9

September 27  -  Isaiah 53, 54/ Psalms 108, 109

September 28  -  Isaiah 55, 56 / Hebrews 10

September 29  -  Isaiah 57, 58 / Hebrews 11

September 30  -  Isaiah 59, 60 / Psalms 110, 111

August Readings

August 1  -  Job 29, 30 / Luke 23

August 2  -  Job 31, 32 / Psalms 86, 87

August 3  -  Job 33, 34 / Luke 24

August 4 -   Job 35, 36 / Philippians 1

August 5  -  Job 37, 38 / Psalm 88

August 6  -  Job 39, 40 / Philippians 2

August 7  -  Job 41, 42 / Philippians 3

August 8  -  Proverbs 1, 2 / Philippians 4

August 9  -  Proverbs 3, 4 / Psalm 89

August 10  -  Proverbs 5, 6 / Colossians 1

August 11  -  Proverbs 7, 8 / Colossians 2

August 12  -  Proverbs 9, 10 / Psalm 90

August 13  -  Proverbs 11, 12 / Colossians 3

August 14  -  Proverbs 13, 14 / Colossians 4

August 15  -  Proverbs 15, 16 / 1 Thessalonians 1

August 16  -  Proverbs 17, 18 / Psalm 91

August 17  -  Proverbs 19, 20 / 1 Thessalonians 2

August 18  -  Proverbs 21, 22 / 1 Thessalonians 3

August 19  -  Proverbs 23, 24 / Psalms 92, 93

August 20  -  Proverbs 25, 26 / 1 Thessalonians 4

August 21  -  Proverbs 27, 28 / 1 Thessalonians 5

August 22  -  Proverbs 29, 30 / 2 Thessalonians 1

August 23  -  Proverbs 31 / Psalm 94

August 24  -  Ecclesiastes 1-3 / 2 Thessalonians 2

August 25  -  Ecclesiastes 4, 5 / 2 Thessalonians 3

August 26  -  Ecclesiastes 6, 7 / Psalms 95, 06

August 27  -  Ecclesiastes 8, 9 / 1 Timothy 1

August 28  -  Ecclesiastes 10, 11 / 1 Timothy 2

August 29  -  Ecclesiastes 12 / 1 Timothy 3

August 30  -  Song of Solomon 1, 2 / Psalms 97, 98

August 31 -  Song of Solomon 3, 4 / 1 Timothy 4

July Readings

July 1  -  2 Chronicles 33, 34 / Psalms 75, 76

July 2  -  2 Chronicles 35, 36 / Luke 1:39-80

July 3  -  Ezra 1, 2 / Luke 2

July 4 -   Ezra 3, 4 / Luke 3

July 5  -  Ezra 5, 6 / Psalm 77

July 6  -  Ezra 7, 8 / Luke 4

July 7  -  Ezra 9, 10 / Luke 5

July 8  -  Nehemiah 1, 2 / Psalm 78:1-37

July 9  -  Nehemiah 3, 4 / Luke 6

July 10  -  Nehemiah 5, 6 / Luke 7

July 11  -  Nehemiah 7, 8 / Luke 8

July 12  -  Nehemiah 9, 10 / Psalm 78:38-72

July 13  -  Nehemiah 11, 12 / Luke 9

July 14  -  Nehemiah 13 / Luke 10

July 15  -  Esther 1-3 / Psalm 79

July 16  -  Esther 4, 5 / Luke 11

July 17  -  Esther 6, 7 / Luke 12

July 18  -  Esther 8-10 / Luke 13

July 19  -  Job 1, 2 / Psalm 80

July 20  -  Job 3, 4 / Luke 14

July 21  -  Job 5, 6 / Luke 15

July 22  -  Job 7, 8 / Psalms 81, 82

July 23  -  Job 9, 10 / Luke 16

July 24  -  Job 11, 12 / Luke 17

July 25  -  Job 13, 14 / Luke 18

July 26  -  Job 15-17 / Psalms 83, 84

July 27  -  Job 18, 19 / Luke 19

July 28  -  Job 20, 21 / Luke 20

July 29  -  Job 22, 23 / Psalm 85

July 30  -  Job 24-26 / Luke 21

July 31  -  Job 27, 28 / Luke 22

June Readings

June 1  -  2 Kings 10-12 / 2 Corinthians 5

June 2  -  2 Kings 13, 14 / 2 Corinthians 6

June 3  -  2 Kings 15, 16 / Psalms 64, 65

June 4 -   2 Kings 17, 18 / 2 Corinthians 7

June 5  -  2 Kings 19, 20 / 2 Corinthians 8

June 6  -  2 Kings 21, 22 / 2 Corinthians 9

June 7  -  2 Kings 23-25 / Psalms 66, 67

June 8  -  1 Chronicles 1-3 / 2 Corinthians 10

June 9  -  1 Chronicles 4-6 / 2 Corinthians 11

June 10  -  1 Chronicles 7-10 / Psalm 68

June 11  -  1 Chronicles 11-14 / 2 Corinthians 12

June 12  -  1 Chronicles 15, 16 / 2 Corinthians 13

June 13  -  1 Chronicles 17, 18 / Galatians 1

June 14  -  1 Chronicles 19-21 / Psalm 69

June 15  -  1 Chronicles 22, 23 / Galatians 2

June 16  -  1 Chronicles 24-27 / Galatians 3

June 17  -  1 Chronicles 28, 29 / Psalms 70, 71

June 18  -  2 Chronicles 1, 2 / Galatians 4

June 19  -  2 Chronicles 3-5 / Galatians 5

June 20  -  2 Chronicles 6, 7 / Galatians 6

June 21  -  2 Chronicles 8, 9 / Psalm 72

June 22  -  2 Chronicles 10-12 / Ephesians 1

June 23  -  2 Chronicles 13-15 / Ephesians 2

June 24  -  2 Chronicles 16, 17 / Psalm 73

June 25  -  2 Chronicles 18-20 / Ephesians 3

June 26  -  2 Chronicles 21-23 / Ephesians 4

June 27  -  2 Chronicles 24, 25 / Ephesians 5

June 28  -  2 Chronicles 26-28 / Psalm 74

June 29  -  2 Chronicles 29, 30 / Ephesians 6

June 30  -  2 Chronicles 31, 32 / Luke 1:1-38

May Readings

May 1  -  1 Samuel 20-22 / Mark 15

May 2  -  1 Samuel 23-24 / Mark 16

May 3  -  1 Samuel 25-26 / Psalm 49

May 4 -   1 Samuel 27-28 / 1 Corinthians 1

May 5  -  1 Samuel 29-31 / 1 Corinthians 2

May 6  -  2 Samuel 1-2 / Psalm 50

May 7  -  2 Samuel 3-5 / 1 Corinthians 3

May 8  -  2 Samuel 6-7 / 1 Corinthians 4

May 9  -  2 Samuel 8-10 / 1 Corinthians 5

May 10  -  2 Samuel 11-12 / Psalm 51

May 11  -  2 Samuel 13-14 / 1 Corinthians 6

May 12  -  2 Samuel 15-16 / 1 Corinthians 7

May 13  -  2 Samuel 17-18 / Psalms 52-54

May 14  -  2 Samuel 19-20 / 1 Corinthians 8

May 15  -  2 Samuel 21-22 / 1 Corinthians 9

May 16  -  2 Samuel 23-24 / 1 Corinthians 10

May 17  -  1 Kings 1-2 / Psalm 55

May 18  -  1 Kings 3-5 / 1 Corinthians 11

May 19  -  1 Kings 6-7 / 1 Corinthians 12

May 20  -  1 Kings 8-9 / Psalms 56-57

May 21  -  1 Kings 10-11 / 1 Corinthians 13

May 22  -  1 Kings 12-13 / 1 Corinthians 14

May 23  -  1 Kings 14-15 / 1 Corinthians 15

May 24  -  1 Kings 16-17 / Psalms 58-59

May 25  -  1 Kings 18-19 / 1 Corinthians 16

May 26  -  1 Kings 20-21 / 2 Corinthians 1

May 27  -  1 Kings 22 / Psalms 60-61

May 28  -  2 Kings 1-3 / 2 Corinthians 2

May 29  -  2 Kings 4-5 / 2 Corinthians 3

May 30  -  2 Kings 6-7 / 2 Corinthians 4

May 31 - 2 Kings 8-9 / Psalms 62-63

April Readings

April 1  -  Joshua 1-3 / Psalm 37

April 2  -  Joshua 4-5 / Romans 10

April 3  -  Joshua 6-7 / Romans 11

April 4 -   Joshua 8-9 / Romans 12

April 5  -  Joshua 10-11 / Psalm 38

April 6  -  Joshua 12-15 / Romans 13

April 7  -  Joshua 16-19 / Romans 14

April 8  -  Joshua 20-22 / Psalm 39

April 9  -  Joshua 23-24 / Romans 15

April 10  -  Judges 1-2 / Romans 16

April 11  -  Judges 3-4 / Mark 1

April 12  -  Judges 5-6 / Psalm 40-41

April 13  -  Judges 7-8 / Mark 2

April 14  -  Judges 9-10 / Mark 3

April 15  -  Judges 11-12 / Psalm 42-43

April 16  -  Judges 13-14 / Mark 4

April 17  -  Judges 15-16 / Mark 5

April 18  -  Judges 17-18 / Mark 6

April 19  -  Judges 19-20 / Psalm 44

April 20  -  Judges 21 / Mark 7

April 21  -  Ruth 1-2 / Mark 8

April 22  -  Ruth 3-4 / Psalm 45

April 23  -  1 Samuel 1-3 / Mark 9

April 24  -  1 Samuel 4-6 / Mark 10

April 25  -  1 Samuel 7-9 / Mark 11

April 26  -  1 Samuel 10-11 / Psalm 46-47

April 27  -  1 Samuel 12-13 / Mark 12

April 28  -  1 Samuel 14-15 / Mark 13

April 29  -  1 Samuel 16-17 / Psalm 48

April 30  -  1 Samuel 18-19 / Mark 14

March Readings

March 1  -  Numbers 6, 7  /  Psalms 26, 27

March 2  -  Numbers 8, 9 / Acts 16

March 3  -  Numbers 10, 11 / Acts 17

March 4 -  Numbers 12-14 / Psalms 28, 29

March 5  -  Numbers 15, 16 / Acts 18

March 6  -  Numbers 17-19  /  Acts 19

March 7  -  Numbers 20, 21 / Acts 20

March 8  -  Numbers 22, 23 / Psalm 30

March 9 -  Numbers 24, 25 / Acts 21

March 10  -  Numbers 126, 27 / Acts 22

March 11  -  Numbers 28, 29  /  Psalm 31

March 12  -  Numbers 30, 31 / Acts 23

March 13  -  Numbers 32, 33 / Acts 24

March 14 -  Numbers 34, 35 / Acts 25

March 15  -  Numbers 36 / Deuteronomy 1 / Psalm 32

March 16  -  Deuteronomy 2, 3  /  Acts 26

March 17  -  Deuteronomy 4, 5 / Acts 27

March 18  -  Deuteronomy 6, 7 / Psalm 33

March 19 -  Deuteronomy 8, 9 / Acts 28

March 20  -  Deuteronomy 10, 11 / Romans 1

March 21  -  Deuteronomy 12-14 / Romans 2

March 22 -  Deuteronomy 15, 16 / Psalm 34

March 23  -  Deuteronomy 17, 18 / Romans 3

March 24  -  Deuteronomy 19, 20 / Romans 4

March 25  -  Deuteronomy 21, 22 / Psalm 35

March 26 -  Deuteronomy 23, 24 / Romans 5

March 27  -  Deuteronomy 25, 26 / Romans 6

March 28  -  Deuteronomy 27, 28 / Romans 7

March 29  -  Deuteronomy 29, 30 / Psalm 36

March 30 -  Deuteronomy 31, 32 / Romans 8

March 31  -  Deuteronomy 33, 34 / Romans 9

February

Our February livestream had some technical difficulties. So instead, we have a conversation with Ginger and Craig about the readings for this month.

February Readings

February 1  -  Exodus 15, 16  /  Psalms 15, 16

February 2  -  Exodus 17, 18 / Matthew 24

February 3  -  Exodus 19, 20 / Matthew 25

February 4 -  Exodus 21, 22 / Psalm 17

February 5  -  Exodus 23, 24 / Matthew 26

February 6  -  Exodus 25, 26 / Matthew 27

February 7  -  Exodus 27, 28 / Matthew 28

February 8  -  Exodus 29, 30 / Psalm 18

February 9  -  Exodus 31, 32 / Acts 1

February 10  -  Exodus 33, 34 / Acts 2

February 11  -  Exodus 35, 36 / Psalm 19

February 12  -  Exodus 37, 38 / Acts 3

February 13  -  Exodus 39, 40 / Acts 4

February 14  -  Leviticus 1-3 / Acts 5

February 15  -  Leviticus 4, 5 / Psalms 20, 21

February 16  -  Leviticus 6, 7 / Acts 6

February 17  -  Leviticus 8, 9 / Acts 7

February 18  -  Leviticus 10-12 / Psalm 22

February 19  -  Leviticus 13, 14 / Acts 8

February 20  -  Leviticus 15, 16 / Acts 9

February 21  -  Leviticus 17, 18 / Acts 10

February 22  -  Leviticus 19, 20 / Psalms 23, 24

February 23  -  Leviticus 21, 22 / Acts 11

February 24  -  Leviticus 23, 24 / Acts 12

February 25  -  Leviticus 25, 26 / Psalm 25

February 26  -  Leviticus 27 / Numbers 1 / Acts 13

February 27  -  Numbers 2, 3 / Acts 14

February 28  -  Numbers 4, 5 / Acts 15

January

January Readings

January 1  -  Genesis 1, 2  /  Matthew 1

January 2  -  Genesis 3, 4  /  Matthew 2

January 3  -  Genesis 5, 6  /  Matthew 3

January 4  -  Genesis 7, 8  /  Psalms 1, 2

January 5  -  Genesis 9-11  /  Matthew 4

January 6  -  Genesis 12, 13  /  Matthew 5

January 7  -  Genesis 14, 15  /  Psalms 3, 4

January 8  -  Genesis 16, 17  /  Matthew 6

January 9  -  Genesis 18, 19  /  Matthew 7

January 10  -  Genesis 20, 21  /  Matthew 8

January 11  -  Genesis 22, 23  /  Psalms 5, 6

January 12  -  Genesis 24, 25  /  Matthew 9

January 13  -  Genesis 26, 27  /  Matthew 10

January 14  -  Genesis 28, 29  /  Psalms 7, 8

January 15  -  Genesis 30, 31  /  Matthew 11

January 16  -  Genesis 32, 33  /  Matthew 12

January 17  -  Genesis 34-36  /  Matthew 13

January 18  -  Genesis 37, 38  /  Psalms 9

January 19  -  Genesis 39, 40  /  Matthew 14

January 20  -  Genesis 41, 42  /  Matthew 15

January 21  -  Genesis 43, 44  /  Psalms 10

January 22  -  Genesis 45, 46  /  Matthew 16

January 23  -  Genesis 47, 48  /  Matthew 17

January 24  -  Genesis 49, 50  /  Matthew 18

January 25  -  Exodus 1, 2  /  Psalms 11, 12

January 26  -  Exodus 3, 4  /  Matthew 19

January 27  -  Exodus 5, 6  /  Matthew 20

January 28  -  Exodus 7, 8  /  Psalms 13, 14

January 29  -  Exodus 9, 10  /  Matthew 21

January 30  -  Exodus 11, 12  /  Matthew 22

January 31  -  Exodus 13, 14  /  Matthew 23